Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatste update: 04-05-2022

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van YUGRO4. Door gebruik te maken van deze website en de diensten van YUGRO4 geef je aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 april 2022.

YUGRO4 ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy van haar klanten te beschermen. YUGRO4 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze pagina geeft je inzicht in de gegevens die verzameld worden door YUGRO4 en waarvoor deze gegevens gebruikt worden, met als doel jouw gebruikservaring te verbeteren. Bij vragen en/ of eventuele opmerkingen kan je een email sturen aan info@shebiohacks.com.

 

Persoonsgegevens die YUGRO4 verwerkt

YUGRO4 verwerkt jouw persoonsgegeven doordat jij gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je persoonsgegevens aan YUGRO4 verstrekt. Wanneer jij bij YUGRO4 een dienst bestelt, dan gebruikt YUGRO4 jouw persoonsgegevens om jouw bestelling af te handelen.
Persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.shebiohacks.com verstrekt, worden verwerkt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die YUGRO verwerkt.

• IP-adres;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over jouw activiteiten op de website; • Apparaat type en internetbrowser;
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• Geboortedatum en leeftijd;
• Bankrekeningnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

YUGRO4 heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. YUGRO4 kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en laat de verantwoordelijkheid bij de ouders van de kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als jij ervan overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met YUGRO4 via info@shebiohacks.com, dan verwijderd YUGRO4 deze informatie direct.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt door YUGRO4?

YUGRO4 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van diensten (en toekomstige producten en diensten) af te stemmen op jouw voorkeur;
• Verzenden van emails als er updates zijn in de diensten, website en mogelijke producten van YUGRO4. Hiervoor kan jij je vrijblijvend aanmelden via de nieuwsbrief. Je kan je hiervoor vrijblijvend aanmelden via de link die vermeld staat in iedere email;
• Verzenden van informatieve, inspirerende en activerende emails content wat de inhoudt van de diensten en boodschappen van YUGRO4 betreft;
• Jou te kunnen toevoegen aan de chat groepen van de Empowered Goddess Community;
• Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten;
• Jouw betaling af te kunnen handelen;
• Diensten bij je af te kunnen leveren;
• Onze doelgroep duidelijk in beeld krijgen, zodat we in de toekomst hier specifiek op in kunnen werken met nieuwe producten en/of diensten of aanpassingen in huidige producten en/of diensten.

 

 

Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?

YUGRO4 bewaard je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. YUGRO4 hanteert de volgende bewaartermijnen:
Contactgegevens: Totdat je YUGRO4 verzoekt deze te verwijderen of totdat YUGRO4 activiteiten beëindigd, waarbij geld:
• Personalia: 7 jaar (wettelijk verplicht)
• Adres: 7 jaar (wettelijk verplicht)
• Contactgegevens: 7 jaar (wettelijk verplicht)
• Account op de website: Totdat je toegang tot de diensten verloopt, het termijn is afhankelijk
van de aangekochte dienst.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

YUGRO4 verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doet YUGRO4 alleen met akkoord van de klant.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YUGRO4 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je bij YUGRO4 een verzoek kan indienen om de persoonsgegeven die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt dit verzoek indienen en/of sturen naar info@shebiohacks.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart of niet zichtbaar. Dit is ter bescherming van jouw privacy. YUGRO4 reageert binnen 4 weken op jouw verzoek.

 

Download de privacyverklaring hier.

Winkelwagen