Algemene Voorwaarden

 

Laatst bijgewerkt op vrijdag 29 december 2023. 

She Biohacks 
Merseloseweg 68 
5801CE te Venray 
BTW-ID: NL002339280B15
KvK: 69557888

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die jij sluit met She Biohacks. 

Voor we overgaan naar het theoretische deel wil ik je bedanken dat je deel uitmaakt van onze She Biohacks Community.  Onze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de zaken duidelijk en eerlijk te regelen. We willen je laten weten dat we hier zijn om je te ondersteunen en jouw ervaring met ons zo positief mogelijk te maken.

Ik weet hoe saai het kan zijn om dit soort lappen tekst door te lezen, maar ik wil je toch dringend adviseren om alles rustig door te nemen, zodat je precies weet waar je aan toe bent. 

Definities

Om ervoor te zorgen dat alles duidelijk is, willen we graag een aantal termen uitleggen:

  • Algemene voorwaarden: Dit zijn de regels die gelden voor alle overeenkomsten tussen jou en She Biohacks.

  • She Biohacks: Dat zijn wij! Shebiohacks is een eenmanszaak gevestigd in Venray (NL). 

  • Mijn Account: Je persoonlijke ruimte waar je toegang hebt tot cursussen, diensten, producten en gegevens.

  • Producten: De door She Biohacks gecreëerde producten of door haar ingeschakelde derden die producten aanbiedt via She Biohacks.

  • Diensten: Alle door She Biohacks en/of door haar ingeschakelde derden die diensten aanbiedt via She Biohacks. 

  • Platform: Het door She Biohacks ontwikkelde online platform, onder meer toegankelijk via de website www.shebiohacks.com. Via het platform kan je informatie vinden over She Biohacks en haar producten / diensten en deze tevens aankopen. 

  • Klanten: Jij, onze geweldige communityleden!

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Als je onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

1.2. Soms kunnen we onze voorwaarden bijwerken. Als je het niet eens bent met de wijzigingen, laat het ons dan binnen 14 dagen weten via info@shebiohacks.com, zodat we de originele voorwaarden kunnen behouden. Als je niets laat weten, gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de nieuwe voorwaarden.

1.3. Onze producten en diensten zijn bedoeld voor mensen van 16 jaar en ouder. Door bij ons te kopen, verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. Zodra je een product of dienst bij ons koopt, ontvang je een bevestiging per e-mail. Dat betekent dat we de overeenkomst hebben gesloten.

2.2. De prijs die we vermelden in de orderbevestiging is tevens de prijs die je dient te betalen.

2.3. Als er een foutje staat in de orderbevestiging, kunnen we dat binnen 14 dagen corrigeren.

2.4. Als de overheid de prijzen verhoogt, kunnen wij die kosten aan jou doorberekenen.

2.5. Nadat je een dienst of product hebt gekocht, maak je een profiel aan op ons platform om toegang te krijgen tot je aankopen.

2.6. Je hebt toegang tot je cursusmateriaal gedurende het aantal maanden dat we schriftelijk hebben bevestigd. Als die tijd om is, heb je geen toegang meer, tenzij we iets anders hebben afgesproken. Als je je profiel wilt verwijderen, laat het ons dan weten via info@shebiohacks.com.

2.7. Als we vermoeden dat er fraude of ander onrechtmatig gedrag is, kunnen we je profiel tijdelijk blokkeren of verwijderen. In geval van fraude kunnen we ook een boete van €500,- per dag opeisen voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van €10.000,-. She Biohacks kan naast de boete ook nog een schadevergoeding vorderen.

2.8. De overeenkomst eindigt automatisch wanneer de termijn van je dienst of product is verstreken.

Artikel 3. Toegang

3.1. Je krijgt toegang tot je aangekochte dienst via een e-mail met een inloglink. Hiermee kun je inloggen op je account en krijg je toegang tot het aangekochte materiaal.

3.2. Het is niet toegestaan om je inloggegevens te delen met anderen. Als we vermoeden dat dit gebeurt, kunnen we een boete opleggen van €500,- per dag opeisen voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van €10.000,-. She Biohacks kan naast de boete ook nog een schadevergoeding vorderen.

3.3. Na aankoop heb je toegang tot de volledige inhoud van je dienst.

3.4. Je krijgt automatisch toegang tot alle updates en verbeteringen.

Artikel 4. Betaling

4.1. Je moet je diensten vooraf betalen met digitale betaalmethoden zoals IDEAL en SEPA-incasso.

4.2. Als je in termijnen betaalt, moet je het bedrag binnen de gestelde termijn betalen. Als je dat niet doet, sturen we een herinnering. Als je nog steeds niet betaalt, kom je in verzuim.

4.3. Bij verzuim moet je naast het verschuldigde bedrag ook incassokosten betalen.

4.4. Je bent niet bevoegd om de aan She Biohacks verschuldigde bedragen op te schorten en/of deze te verrekenen, op welke grond dan ook.

4.5. She Biohacks is bevoegd om haar prestatie op te schorten en/of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden als je niet voldoet aan jouw betalingsverplichting.

Artikel 6. Ontbinding

6.1. Als we de cursus al hebben geleverd en je hebt hier schriftelijk mee ingestemd om deze te volgen, verlies je je recht op ontbinding.

Artikel 7. Overmacht, Annuleren en Opschorten

7.1. In geval van overmacht kunnen we de cursus uitstellen. Als dit langer dan drie maanden duurt, kunnen zowel jij als wij de overeenkomst beëindigen zonder verdere verplichtingen.

7.2. Geleverde diensten kunnen niet worden geannuleerd.

7.3. Als we een dienst moeten annuleren zonder overmacht, vergoeden we het volledige bedrag.

Artikel 8. Klachten en Garanties

8.1. Heb je klachten? Laat het ons weten via info@shebiohacks.com, we helpen graag.

8.2. Klachten moeten uiterlijk 14 dagen na het voorval worden gemeld.

8.3. Als we het eens zijn met je klacht, zullen we een oplossing bieden of een deel van de koopprijs terugbetalen.

8.4. Op onze diensten en producten bieden we geen garantie.

8.5. Onze inspanningen zijn erop gericht om je te helpen, maar we kunnen geen resultaten garanderen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. She Biohacks is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor besluiten die jij neemt met betrekking tot jouw leven. De informatie en de gebruiksmogelijkheden van She Biohacks kunnen niet worden gezien als vervanging voor medische of andere professionele hulp.

9.2. Als je schade oploopt door onze diensten, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

9.3. She Biohacks is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of voor schade die ontstaan doordat jij een dienst verkeerd hebt gebruikt of toegepast.10.1. She Biohacks is eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten en alle content die door jou of door She Biohacks op het platform en de website (www.shebiohacks.com) wordt geplaatst.
Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van She Biohacks mag je daarom nooit onderdelen van het platform en/of content kopiëren en/of openbaar maken.

9.4. 4 Growth Academy bevat hyperlinks naar websites van derden. She Biohacks is niet verantwoordelijk en dus ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of de producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom en Privacy

10.1. She Biohacks is eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten en alle content die door jou of door She Biohacks op het platform, mijn account en de website (www.shebiohacks.com) wordt geplaatst. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van She Biohacks mag je daarom nooit onderdelen van het platform en/of content kopiëren en/of openbaar maken. 

10.2. Maak je inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van She Biohacks, dan maakt She Biohacks aanspraak op een direct opeisbare boete van €500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van €10.000,-. She Biohacks kan naast de boete ook nog een schadevergoeding vorderen.

10.3. We behandelen je gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.

10.4. Je mag de kennis en de inhoud van de diensten en producten geleverd door She Biohacks niet inzetten om daar zelf een cursus mee aan te bieden en/of op de markt te brengen.

Artikel 11. Privacy

11.1. We bewaren je persoonsgegevens conform de AVG-wetgeving voor 7 jaar. We gebruiken je gegevens alleen voor zaken die verband houden met de overeenkomst.

Artikel 12. Leden van de She Biohacks Community

12.1. Als je lid wordt van 4 Growth Academy, word je automatisch lid van She Biohacks Community.

12.2. We mogen je telefoonnummer gebruiken om je toe te voegen aan de She Biohacks Community-chatgroep in Telegram.

12.3. She Biohacks respecteert je privacy voorkeuren. In samenstemming met She Biohacks kan jij in de chat groep anoniem blijven en/of niet deelnemen aan deze chat groep mits je hier een geldende reden voor hebt.

12.4. Na afloop van je cursustermijn wordt je lidmaatschap automatisch opgezegd.

Artikel 13. Overige Bepalingen

13.1. She Biohacks heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. Natuurlijk zal She Biohacks je hiervan op de hoogte brengen.

13.2. Onze rechtsverhouding wordt beheerst door Nederlands recht.

13.3. Mocht er ooit een geschil ontstaan tussen jou en She Biohacks, dan zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de kantonrechter in Noord-Limburg. 

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via info@shebiohacks.com

With Love, 
Team She Biohacks

Winkelwagen